Co to jest porozumienie regresowe?

Porozumieniem regresowym nazywamy porozumienie, jakie zostało zawarte pomiędzy towarzystwami ubezpieczeniowymi zrzeszonymi w PIO. Takie rozwiązanie ma na celu proste i szybkie przekazywanie oraz rozliczanie regresów. Takie rozwiązanie ma na celu ułatwienie i szybsze funkcjonowanie pomiędzy poszczególnymi towarzystwami. Klienci dzięki takiemu rozwiązaniu mają szybciej pieniądze z odszkodowań.

Na początku porozumienie regresowe zostało podpisane przez 12 firm zajmujących się ubezpieczeniami OC. Za pomocą porozumienia zrzeszonych firm w Polskiej Izbie Ubezpieczeniowej w szybki sposób następuje rozliczenie z odszkodowań, jakie miały miejsce. W przypadku niewielkich szkód rozliczenia pomiędzy firmami ubezpieczeniowymi następuje za pomocą drogi elektronicznej. W ten sposób zakłady ubezpieczeniowe wszelkie dokumenty mają dostarczone za pomocą Internetu, a wypłaceni należności następuje dużo szybciej niż w tradycyjnych przypadkach.

Takie rozwiązanie niestety nie funkcjonuje jeszcze zbyt dobrze i jeśli nasza szkoda jest naprawdę duża to i tak konieczne jest tradycyjne postępowanie, które zazwyczaj trwa dość długo. Plusem porozumienia regresywnego jest fakt, iż dotyczy ono również odholowania pojazdu oraz parkowania w ramach ubezpieczeń. Takie rozwiązanie dla klienta ma tak naprawdę niewielkie znaczenie. Oczywiście w niektórych przypadkach możemy liczyć na szybkość działania i odszkodowanie otrzymamy szybciej niż w normalnym postępowaniu. Więcej o faktycznych terminach oczekiwania na odszkodowanie: http://www.finansowka.info.pl/?p=41.

Oczywiście sposób występowania z roszczeniami regresowymi jest uwarunkowane od wysokości odszkodowania. I tak do kwoty dwóch tysięcy złotych ubezpieczyciel osoby poszkodowanej musi przekazać roszczenie regresowe z podstawowymi danymi o szkodzie. Jeśli szkoda jest wyceniona na odszkodowanie w wysokości pomiędzy kwotą dwa tysiące a pięć tysięcy to konieczne jest dodanie niezbędnych załączników. Szkody, jakie dotyczą kwot większych niż pięć tysięcy złotych konieczne jest przedstawienie kompletu dokumentów szkody.

Porozumienie regresowe znacznie usprawnia i ułatwia działanie towarzystw ubezpieczeniowych, które się zrzeszają w Polskiej Izbie Ubezpieczeń.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.