Istota pożyczek lichwiarskich

Czym dokładnie charakteryzują się pożyczki lichwiarskie, jakie oprocentowanie uznawane jest za lichwiarskie, czy są jeszcze inne elementy pożyczki na podstawie których stwierdza się że pożyczka jest lichwiarska lub nie jest? Jak można bronić się przed lichwiarskimi odsetkami jako pożyczkobiorca?

Formalnie pożyczki lichwiarskie to takie w których zastrzeżono odsetki wyższe od maksymalnych w rozumieniu Kodeksu postępowania cywilnego. Odsetki maksymalne to dwukrotność odsetek ustawowych. Jeżeli odsetki w umowie pożyczki przekraczają tak otrzymany wynik, wówczas mówimy że są to odsetki lichwiarskie. I nawet jeżeli pożyczkobiorca zgodzi się na zapłatę takich lichwiarskich odsetek podpisując umowę pożyczki, to i tak nie musi ich potem uiszczać. W takiej sytuacji jeżeli pożyczkodawca wystąpi z powództwem o zapłatę pożyczki domagając się zasądzenia lichwiarskich odsetek z umowy pożyczki to sąd najpewniej obniży je właśnie do wspomnianych odsetek maksymalnych w rozumieniu kpc. Jeżeli nawet nieświadomy pożyczkobiorca dobrowolnie zapłaci lichwiarskie odsetki, to przysługuje mu wówczas prawo domagać się od pożyczkodawcy zwrotu kwoty stanowiącej różnicę pomiędzy zapłaconymi lichwiarskimi odsetkami a należnymi odsetkami maksymalnymi.

Jeżeli pożyczkodawca odmówi zwrotu tej różnicy, wówczas pożyczkobiorca może wnieść do sądu pozew o zwrot tej części odsetek powołując się na bezpodstawne wzbogacenie się pożyczkobiorcy. Powyższe ograniczenie w zakresie odsetek maksymalnych dotyczy zarówno kredytów i pożyczek bankowych, pożyczek pozabankowych (udzielanych przez parabanki) oraz pożyczek prywatnych. Jednak dotyczy ono tylko odsetek nominalnych. Oprocentowanie rzeczywiste kredytów i pożyczek może być wyższe; tu odsetki maksymalne jako ograniczenie nie mają zastosowania. Oprocentowanie rzeczywiste czyli całkowity koszt kredytu lub pożyczki zawiera w sobie bowiem oprócz odsetek maksymalnych także i inne koszty jak prowizja za przyznanie kredytu, jego ubezpieczenie. Szczególnie pożyczki z parabanków a więc różnego rodzaju tzw. kredyty bez BIK, pożyczki dla zadłużonych itp., mają bardzo wysokie oprocentowanie rzeczywiste i potocznie też nazywa się je pożyczkami lichwiarskimi. Mówi się że firmy te omijają w ten sposób ustawę antylichwiarską. Są to jednak w wielu przypadkach pożyczki na krótki okres czasu co obiektywnie należy wziąć pod uwagę: http://zadluzeni.org.pl/lichwiarskie-oprocentowanie-pozyczki/. Gdyby na krótkoterminowe (miesięczne, dwumiesięczne) pożyczki nałożyć ograniczenie oprocentowania rzeczywistego do odsetek maksymalnych, to prawdopodobnie nie opłaciłoby się nikomu mieć w ofercie takich krótkoterminowych niskich pożyczek.

1 Komentarze

  1. Tak, na łamach prasy, w internecie na portalach, blogach i formach dyskusyjnych, napisano już bardzo wiele o rzekomej lichwie uprawianej przez pozabankowe firmy pożyczkowe głównie w szybkich pożyczkach znanych jako pożyczki na SMS.
    Zanim jednak zacznie się tak pisać, to wypadałoby wcześniej sprawdzić, jak przedstawiają się fakty. A fakty przedstawiają się tak, że typowa pożyczka SMS nie jest lichwiarska, bo oprocentowania maksymalnego pożyczkodawca przestrzega. Trzeba jednak wiedzieć, że rygorowi maksimum podlega tylko oprocentowanie nominalne a nie oprocentowanie rzeczywiste. Jeżeli więc firma pożyczkowa do maksymalnego oprocentowania nominalnego dołoży prowizję za przyznanie pożyczki oraz ubezpieczenie pożyczki, to wszystko jest zgodnie z prawem i wzrasta w ten sposób oprocentowanie rzeczywiste, które nie jest ograniczone żadnym przepisem ustawy.
    Tak na marginesie, to pożyczkobiorca który zwróci taka pożyczkę SMS zgodnie z umową, poniesie niewielkie dodatkowe koszty. Windykacja pożyczki SMS daje się ich dłużnikom we znaki wówczas, gdy spóźniają się tygodniami a nawet miesiącami z jej spłatą. Trzeba więc oddawać pieniądze w terminie, to nie będzie tematu „lichwiarskich” pożyczek.

Pozostaw odpowiedź Anonim Anuluj pisanie odpowiedzi

Twój adres email nie zostanie opublikowany.