Propozycja zmniejszenia raty pożyczki

Przytaczamy list Internautki i naszą opinię:

Staram się uzyskać odpowiedź na pytanie czy bank miał prawo do takiego potraktowania mojej osoby. Nie wiem do kogo się zwrócić piszę więc do Państwa jako do instytucji, która najlepiej orientuje się w prawie bankowym i zasadach jakimi banki się kierują. Oto moja sprawa: W sierpniu 2009 r. otrzymałam w banku pożyczkę na kwotę 6400 zł na 36 miesięcy – rata 337 zł. miesięcznie. W listopadzie w związku z problemami z pracą wystąpiłam do banku z wnioskiem o zgodę na zmniejszenie kwoty miesięcznej raty. Zgodę otrzymałam LISTEM ZWYKŁYM!, w którym poinformowano mnie, iż od kolejnego miesiąca mogę wpłacać niższą ratę czyli 278 zł i tym samym przedłużony zostaje okres spłaty do 40 miesięcy. Od grudnia uczciwie i terminowo spłacałam pożyczkę wg nowych zaleceń. W lutym 2010 otrzymałam znowuż listem zwykłym informację, iż ze względu na istniejące zadłużenie w spłacie kredytu zostaje zablokowana moja karta kredytowa wydana w 2007 r. przez bank (limit 1000 zł) a niespłacenie zadłużenia może spowodować wypowiedzenie całej umowy pożyczki i obowiązek zwrotu całej kwoty pozostałej do spłaty. Przestraszona groźbą dokonałam spłaty rzekomego zadłużenia myśląc, iż jest to pomyłka systemu banku. Kolejną ratę wpłaciłam również w wysokości 278 zł. W następnym miesiącu ponownie otrzymałam list informujący o blokadzie karty kredytowej z groźbą wypowiedzenia umowy pożyczki. Dzwoniłam w tej sprawie na numer podany w liście. Otrzymałam odpowiedź, iż mimo, ze bank udzielił mi zgody na spłatę pożyczki w mniejszych ratach w rzeczywistości ja- pożyczkobiorca nie stosuję się do harmonogramu spłat ustalonego w umowie pożyczki i bank ma prawo traktować mnie jak dłużnika oraz, co uważam za szczególnie karygodne postępowanie, bank co miesiąc przekazuje informacje o nienależytej spłacie pożyczki do BIK-u. I tak sytuacja ciągnie się do dnia dzisiejszego. Spłacam raty wg zaleceń banku z listopada 2009 r. oraz otrzymuję listy z informacją o narastającym zadłużeniu, blokadą karty i groźbą wypowiedzenia umowy. w sierpniu otrzymałam informację, iż zalegam już z kwotą 539 zł i moja karta została bezterminowo zablokowana. Wystraszona konsekwencjami rzekomego zadłużenia wpłaciłam tę kwotę oraz wystosowałam list do z prośbą o wyjaśnienie sytuacji. Czekam na odpowiedź z banku. Czy bank ma prawo naliczać mi zadłużenie oraz odsetki od zadłużenia mimo, iż uzyskałam zgodę na spłatę pożyczki w mniejszych ratach? I czy ma prawo podawać co miesiąc informację do BIK-u, iż nie spłacam uczciwie kredytu – rujnuje to przecież moja historię kredytową co jest szczególnie krzywdzące bo nigdy nie zalegałam z żadną ratą zaciągniętego zobowiązania w tym banku oraz w żadnym innym banku. Bardzo proszę o pomoc w mojej sprawie bo w zaistniałej sytuacji jestem już bezsilna. Bank uważa, że ma prawo do takiego postępowania. W załączeniu przesyłam skan listu ze zgodą na zmniejszoną ratę. W liście tym dodatkowo umieszczono informację, iż jest to „ostateczna próba umożliwienia mi spłaty zobowiązania” tylko, że ja wystąpiłam z wnioskiem o zmniejszenie raty w momencie kiedy moja sytuacja finansowa nie uległa jeszcze pogorszeniu, ale przewidywałam, że stanie się to niebawem ze względu na zapowiedziane zwolnienie z pracy (bez mojej woli i winy) bo nie chciałam zalegać w przyszłości z żadną ratą. Tak więc bank potraktował mnie jak dłużnika już w momencie złożenia wniosku czyli kiedy jeszcze nim nie byłam i uważam, że nadal nim nie jestem co mogę udowodnić dzięki udokumentowanym przelewom spłaty pożyczki. Czy i gdzie mogę złożyć skargę na bank?

Fragmenty pisma z banku które załączyła nam Pani wraz z pytaniem brzmią: „…bank informuje, że może przyjąć od Pani zobowiązanie do spłaty…” oraz „Prosimy potraktować powyższą propozycję jako ostateczną próbę umożliwienia Pani spłaty…”. Prosimy zwrócić uwagę na treść zacytowanych sformułowań z których wynika iż jest to jedynie propozycja ze strony banku. Naszym zdaniem, do tej propozycji powinna się Pani pisemnie ustosunkować – zaakceptować ją i wysłać do banku pisemne zobowiązanie się przez Panią do dokonywania spłat zgodnie z propozycją banku. Proszę zwrócić uwagę na to, że przedstawiciel banku napisał że bank „może przyjąć od Pani zobowiązanie do spłaty”; należało więc takie zobowiązanie wysłać, do banku. Sytuacja formalnie przedstawia się tak, że Bank nie otrzymał od Pani odpowiedzi, więc można uznać że nie doszło do modyfikacji ustaleń i te w umowie pożyczki wciąż obowiązują. Ponownie zaznaczamy jednak, że jest to tylko nasza opinia.

2 Komentarze

  1. Chcę napisać do banku wniosek o zmniejszenie rat kredytu. Jeszcze nie spóźniam się ze spłatą ale już bokami robię a będzie jeszcze gorzej i z mojej rozpiski wydatków wynika, że już nie podołam spłacać dalszych rat w dotychczasowej wysokości. Jakie argumenty mogą trafić do bankowców? prosiłabym o propozycje.

    1. We wniosku do banku o zmniejszenie rat kredytu winny znaleźć się konkrety a nie tylko prośby o litość i ogólniki, że kredytobiorca ma ciężką sytuację (bo hulał zanadto). Moim zdaniem, należy przede wszystkim przekonać bank, że wypowiedzenie kredytobiorcy umowy kredytu i skierowanie sprawy do egzekucji przez komornika, jest dla banku nieopłacalne, ponieważ nie otrzyma wówczas zapłaty szybciej niż w przypadku dobrowolnej spłaty przez kredytobiorcę. Taki argument może być skuteczny wtedy, gdy kredytobiorca otrzymuje wynagrodzenie ustawowo minimalne które jest w całości wolne od zajęcia komorniczego, albo niewiele wyższe od minimalnego albo właśnie, gdy w międzyczasie doszły inne zobowiązania finansowe. A także wówczas gdy kredytobiorca nie posiada wartościowych, nowych ruchomości, lecz starsze, używane, przedstawiające wartość użytkowa a nie handlową. Co do natomiast ewentualnej nieruchomości posiadanej przez kredytobiorcę, to egzekucja w tym przypadku trwa nieraz latami, zanim uda się ją zbyć na licytacji. No chyba, że bank ją przejmie po bezskutecznej licytacji.

Pozostaw odpowiedź ZZ Anuluj pisanie odpowiedzi

Twój adres email nie zostanie opublikowany.