Skarga pauliańska przeciwko kolejnemu nabywcy

Bardzo proszę o udzielenie rady w mojej sprawie. Podpisałam umowę przedwstępną na zakup lokalu od pani Kowalskiej. W tym samym dniu Pani Kowalska otrzymała w akcie darowizny lokal od swojego syna Pana Kowalskiego. Po 2 tygodniach w dziale III księgi wieczystej pojawia się wpis egzekucyjny na Pana Kowalskiego. Następnie parę dni później Pani Kowalska wnosi do III działu księgi wieczystej wpis o wykreślenie wpisu komorniczego.

Moje pytanie jest takie: czy pani Kowalska jest zobowiązana do tego by spłacić dług jej syna jeśli otrzymała lokal od syna czy komornik może zająć nieruchomość kiedy należy on już do Pana Kowalskiego? Boję się że kupię lokal z komornikiem, nawet gdy księga wieczysta będzie czysta w dniu zawarcia umowy przyrzeczonej, a po kilku dniach pojawi się wpis komorniczy na Pana Kowalskiego. Widzę teraz, że Pan Kowalski darując matce lokal, chciał zabezpieczyć lokal przed komornik, ale faktycznie uratował?

Przejście własności nieruchomości na obdarowanego następuje z chwilą podpisania umowy darowizny oczywiście w formie aktu notarialnego. Można znaleźć opinie według których przejście własności następuje dopiero z chwilą dokonania zmiany właściciela w księdze wieczystej, ale jest to nieprawda, bowiem wpis w księdze wieczystej ma charakter deklaratoryjny; wiąże się z tym ryzyko zostania oszukanym w wyniku podwójnej sprzedaży nieruchomości ale to uwaga tylko na marginesie. Jednak ja piszę Pani o tym dlatego, że w takim razie należy przyjąć, iż wniosek obdarowanej pani Kowalskiej o wykreślenie w księdze wieczystej wzmianki o wszczęciu egzekucji, zostanie uwzględniony.

W takiej sytuacji bezpośrednio Pani Kowalska nie będzie odpowiadać za długi darczyńcy czyli jej syna – pana Kowalskiego, gdyż ona dłużnikiem nie jest. Jednakże istnieje tzw. skarga pauliańska i ta instytucja umożliwia wierzycielowi (jeżeli darowizna nieruchomości uniemożliwiła wyegzekwowanie jego należności) wystąpienie do sądu z wnioskiem o uznanie darowizny za bezskuteczną w stosunku do tegoż wierzyciela. Przyjmuje się, że jeżeli obdarowaną jest osoba z najbliższej rodziny dłużnika (a matka jest nią niewątpliwie), to wiedziała ona o rzeczywistym celu darowizny czyli że miała ona na celu uniemożliwienie zajęcia i zlicytowania nieruchomości. I to wystarczy do tego aby uzyskać uznanie sądowne bezskuteczności tej czynności prawnej czyli darowizny, względem wierzyciela – komornik będzie wtedy mógł prowadzić egzekucję z tej nieruchomości. Oczywiście skarga pauliańska jest inicjowana przez wierzyciela a nie z urzędu natomiast jest wysoce prawdopodobne iż komornik poinformuje wierzyciela o tym, że taka darowizna miała miejsce i zasugeruje mu to o czym napisałem wyżej.
Jeżeli wierzyciel pana Kowalskiego wystąpi do sądu ze skargą pauliańską, to może w niej zawrzeć wniosek o zabezpieczenie roszczenia pauliańskiego poprzez uczynienie w księdze wieczystej zakazu zbycia tej nieruchomości i jeżeli takie zabezpieczenie zostanie dokonane (nie wiem czy sąd przychyliłby się do tego wniosku, moim zdaniem powinien ale w praktyce bywa powiedzmy, różnie…), to nie zawrze pani z panią Kowalską umowy kupna-sprzedaży.

Teraz zastanówmy się, co może stać się, jeśli zabezpieczenie roszczenia pauliańskiego nie zostanie na czas dokonane tzn. pani Kowalska zdąży sprzedać Pani – przenieść na Panią własność nieruchomości. Wówczas Pani stanie się właścicielem nieruchomości w „czystej” księdze wieczystej sąd na Pani wniosek wpisze Panią jako właściciela – nabywcę.

Jednakże, zgodnie z art. 531 par. 2 Kodeksu cywilnego, wierzyciel pana Kowalskiego może skutecznie wystąpić ze skargą pauliańską także przeciwko osobie czwartej czyli przeciwko kolejnemu właścicielowi czyli przeciwko Pani jako nabywcy ale pod warunkiem że wiedziała Pani o okolicznościach uzasadniających uznanie czynności dłużnika za bezskuteczną. Czy w przedmiotowej sprawie sąd uznałby że wiedziała Pani (a wiemy, że wie Pani o tym), trudno mi powiedzieć.

4 Komentarze

 1. Taka sytuacja – Bank posiada wierzytelność do Spółki X. Spółka X nieruchomość sprzedała do Spółki Y, a po paru latach Bank uzyskał wyrok sądowy o stwierdzenie tej czynności za bezskuteczną w stosunku do banku jako zabezpieczenie wierzytelności przysługujących bankowi wobec Spółki X.

  Bank rozpoczął egzekucję komorniczą z nieruchomości powołując się na także na swoje pierwszeństwo, jako wierzyciela pauliańskiego, w zaspokojeniu sumy uzyskanej ze sprzedaży przed wszystkimi innymi wierzycielami.

  Spółka Y mając wierzytelność do Spółki X, podała Spółkę X do upadłości (złożyła wniosek i został już przydzielony Nadzorca.

  Czy w momencie ogłoszenia upadłości przez Spółkę X – Bank traci możliwość egzekucji z nieruchomości wprost i de facto nie będzie mógł już w przyszłości egzekwować z tej nieruchomości ponieważ utracił wierzytelności, które są podstawą wyroku pauliańskiego?

  Podobno z chwilą ogłoszenia upadłości Bank przestaje mieć wierzytelność i wyrok pauliański traci na znaczeniu.

  1. Taka nieruchomość po uwzględnieniu skargi pauliańskiej nie wejdzie do masy upadłościowej i wierzyciel dla którego sąd tą skargę uwzględnił, ma prawo do zaspokojenia z niej w postępowaniu egzekucyjnym które będzie prowadzone przeciwko obdarowanemu / nabywcy, oczywiście tylko z tej nieruchomości. Zaznaczam, że egzekucja po uwzględnieniu skargi pauliańskiej prowadzona będzie z tej nieruchomości przeciwko osobie trzeciej która stała się jej właścicielem.

 2. Dluznik dokonal darowizny gotowki na rzecz brata. Gotowka pochodzila z pozyczek gotowkowych zaciagnietych przez dluznika. Brat nastepnie wydal wszystkie otrzymane srodki na wniesienie wkladu do nowo zalozonej sp. z o.o., gdzie dluznik jest prezesem, a brat ma 100% udzialow.
  Wierzyciel wniosl skarge paulianska w zwiazku z ta darowizna. Czy brat dluznika moze byc zobowiazany do zwrotu gotowki, czy tez zostana zajete tylko udzialy sp. z o.o., bez wzgledu na to, jaka jest faktyczna wartosc tych udzialow (spolka stracila wiekszosc srodkow w toku swej dzialalnosci)? Uprzejmie prosze o krotki komentarz.

  1. Uważam, że należy w tym wypadku powołać się na art. 409 Kodeksu cywilnego zgodnie z którym obowiązek wydania korzyści lub zwrotu jej wartości wygasa, jeżeli ten, kto korzyść uzyskał, zużył ją lub utracił w taki sposób, że nie jest już wzbogacony, chyba że wyzbywając się korzyści lub zużywając ją powinien był liczyć się z obowiązkiem zwrotu.
   Zakładamy, że brat powinien liczyć się z tym, że zostanie wniesiona skarga pauliańska i będzie musiał zwrócić otrzymaną gotówkę. Jednak utracenie korzyści poprzez spadek wartości udziałów nie jest według mnie jej zużyciem ani wyzbyciem się czyli gotówką brat dłużnika nie odpowiada.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.