Właściciel leasingu a użytkownik

Nowe, drogie samochody firmowe u kontrahenta zwiększają jego wiarygodność w oczach dostawcy przez co tym chętniej jest gotów udzielić mu kredytu kupieckiego. Pozory jednak często mylą gdyż takie samochody to bardzo często np. wzięte w leasing lub w kredyt a nie własne. Prędzej w leasing jako że w tym wypadku są mniejsze wymagania ze strony leasingodawcy niż ze strony banku w przypadku kredytu i leasingobiorca może być podmiot niezbyt wiarygodny finansowo. Leasing samochodów ma to do siebie, że przedmiot leasingu a więc samochód pozostaje własnością leasingodawcy (firmy leasingowej, banku). Jeżeli zostanie wszczęte postępowanie egzekucyjne przeciwko kontrahentowi (który nie spłacił kredytu kupieckiego) i komornik zajmie leasingowane samochody to leasingodawca może skutecznie żądać od wierzyciela zwolnienia ich spod egzekucji.

Gdy leasingodawca w takiej sytuacji nie skieruje do komornika wniosku o zwolnienie leasingowanych samochodów spod egzekucji, wówczas leasingodawca może skierować do sądu powództwo przeciwegzekucyjne domagając się zwolnienia samochodów spod egzekucji i po uwzględnieniu powództwa wierzyciel egzekwujący zostanie obciążony kosztami procesowymi. Należy jednak wiedzieć o tym, że leasingodawca jako właściciel zajętego przez komornika przedmiotu (właściciel jakiejkolwiek innej rzeczy zajętej przez komornika w postępowaniu egzekucyjnym kiedy to właściciel nie jest dłużnikiem) ma tylko miesiąc czasu na skierowanie powództwa przeciwegzekucyjnego. Termin ten liczony jest od dnia w którym dowiedział się o zajęciu jego własności. Jest to termin zawity i złożenie pozwu po jego upływie skutkuje odrzuceniem pozwu przez sąd, z urzędu.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.